BỆNH NHÂN TRÁI TUYẾN SẼ ĐƯỢC THANH TOÁN 100% CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TRÊN CẢ NƯỚC...

    Từ đầu năm sau, người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trên phạm vi cả nước.

   Đây là một trong những chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT) tạo điều kiện cho mọi người bệnh, đặc biệt là những người không thể đến khám chữa bệnh đúng tuyến.

   Theo đó, bệnh viện tuyến tỉnh hay tuyến Trung ương chỉ điều trị nội trú phù hợp với tình trạng bệnh lý của người có thẻ BHYT; phù hợp với phạm vi chuyên môn và số giường bệnh nội trú được phê duyệt.

   Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải tăng cường năng lực điều trị, không để bệnh nhân từ bệnh viện tuyến dưới vượt lên tuyến trên khám chữa bệnh, gây ra tình trạng quá tải.

Theo: VTV