Thông báo chào giá: mua y, dụng cụ thực hiện kỹ thuật mới

Thông báo chào giá: mua y, dụng cụ thực hiện kỹ thuật mới của chấn thương chỉnh hình tại TTYT Đơn Dương

Xem tiếp...

Thông báo mời chào giá Gói thầu:In ấn phẩm phục vụ công tác chuyên môn, dự phòng, dân số Trung tâm Y tế Đơn Dương năm 2024

Thông báo mời chào giá Gói thầu:In ấn phẩm phục vụ công tác chuyên môn, dự phòng, dân số Trung tâm Y tế Đơn Dương năm 2024

Xem tiếp...

Thông báo mời chào giá Gói thầu:In ấn phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 lần 2

Thông báo mời chào giá Gói thầu:In ấn phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 lần 2

Xem tiếp...

Thông báo chào giá: test HbA1C

Thông báo chào giá: test HbA1C

Xem tiếp...

Thông báo mời chào giá Gói thầu: In ấn phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2024

Thông báo mời chào giá Gói thầu: In ấn phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2024

Xem tiếp...

Chuyên mục con