Thông báo chào giá: Thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua hệ thống nội soi tai mũi họng và máy cắt amydal coblator tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương năm 2024

Thông báo chào giá: Thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua hệ thống nội soi tai mũi họng và máy cắt amydal coblator tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương năm 2024

Xem tiếp...

Thông báo chào giá gói thầu : Thuê tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hệ thống nội soi tai mũi họng và máy cắt amydal coblator tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương năm 2024

Thông báo chào giá gói thầu : Thuê tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hệ thống nội soi tai mũi họng và máy cắt amydal coblator tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương năm 2024

Xem tiếp...

Thông báo mời chào giá khí y tế

Thông báo mời chào giá khí y tế

Xem tiếp...

Thông báo chào giá: Mua sắm trang thiết bị nhỏ, y dụng cụ, vật tư, phụ kiện thay thế, sữa chữa năm 2024 tại trung tâm Y tế Đơn Dương

Thông báo chào giá: Mua sắm trang thiết bị nhỏ,  y dụng cụ, vật tư, phụ kiện thay thế, sữa chữa năm 2024 tại trung tâm Y tế Đơn Dương

Xem tiếp...

Thông báo chào giá: Mua hệ thống nội soi tai mũi họng và máy cắt amydal coblator tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương

Thông báo chào giá: Mua hệ thống nội soi tai mũi họng và máy cắt amydal coblator tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương 

Xem tiếp...

Chuyên mục con